Zasilatelství a logistika

Naše kancelář zastupuje více než 12 let jednu z největších logistických firem.

Znalost logistiky se pak promítá i do kvality poskytované právní služby zejména v otázce propojenosti smluv, a to sklad – nájem/pacht – cílový zákazník (logistická smlouva/smlouva o skladování). Tomu pak i odpovídá věcná a časová propojenost daných smluv a s tím souvisejícího poradenství včetně doporučení i jednotlivých zajišťovaných instrumentů. Při sjednávání či výkladu smluv je také nutné znát obchodní zvyklosti v daném odvětví, stejně jako praxi mezi spolupracujícími stranami, stejně jako to, co bude skladováno a čeho se logistika týká tak, aby byly i dobře uváženy požadavky právních předpisů na místo/halu, kde se dané zboží bude skladovat (např. EIA).

Samozřejmostí je i zastupování klienta při jednotlivých jednáních či u příslušných soudů či soudu rozhodčího. 

Dále více jak 7 let zastupujeme jednu z nevýznamnějších zasilatelských společností, kdy je pochopitelná znalost práva i v oblasti mezinárodní přepravy a jednotlivých doložek INCOTERMS. Opět i zde velkou roli hrají zvyklosti v daném odvětví a znalost i mezinárodních smluv.  Naše kancelář pak poskytuje právní poradenství při znalosti daného odvětví, podílí se i na vypracování Obchodních podmínek daného klienta, zpracování jednotlivých smluv, včetně zajišťovacích instrumentů a zastupuje klienta i při sjednávání dané smlouvy či u příslušného soudu v případě jakéhokoliv sporu.