Vymáhání pohledávek

V případě zastupování klienta při vymáhání jeho pohledávky je nezbytné si připravit k jednání s advokátem veškeré listiny a dokumenty se dané věci týkající (smlouvu, faktury apod.). Na základě uvedeného je klientovi doporučen postup, kdy advokát zastupuje klienta již v rámci podání tzv, kvalifikované předžalobní výzvy. Ta je nutná pro přiznání nákladů řízení v případě úspěšného soudního vymáhání pohledávky. 

Mezi hlavní úkony právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávky patří:

  • Sepis kvalifikované výzvy
  • Sepis elektronického platebního rozkazu 
  • Sepis žaloby
  • Zastupování klienta před soudem 
  • Sepis návrhu na exekuci/soudní výkon rozhodnutí
  • Žádost soudu o pomoc při zjišťování majetku povinného při soudním výkonu rozhodnutí
  • Sepis splátkového kalendáře zahrnujícího i uznání dluhu, což má dopad na délku promlčecí doby apod .