Vymáhání pohledávek

Naše kancelář zastupuje nebo zastupovala klienty v řádu několika set kauz v rámci vymáhání pohledávek.  Za tím účelem má vypracovaný přesně daný systém, dále má naše kancelář specializovaný SW na evidenci kauz při vymáhání pohledávek, do něhož má v rámci svých kauz klient přístup. V tomto systému může každý klient sledovat vývoj předané kauzy. Samozřejmostí je sledování IS, dopočítávání smluvních pokut a/nebo úroků z prodlení dle dané kauzy.
V případě zastupování klienta při vymáhání jeho pohledávky je nezbytné si připravit k jednání s advokátem veškeré listiny a dokumenty se dané věci týkající (smlouvu, faktury apod.). Na základě uvedeného je klientovi doporučen postup, kdy advokát zastupuje klienta již v rámci podání tzv, kvalifikované předžalobní výzvy. Ta je nutná pro přiznání nákladů řízení v případě úspěšného soudního vymáhání pohledávky.

Mezi hlavní úkony právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávky patří:

  • Sepis kvalifikované výzvy
  • Komunikace s dlužníkem
  • Přesná komunikace a spolupráce s klientem a reportování úhrad klienta od dlužníků klienta, rozúčtování došlých plateb na účet klienta v rámci předané kauzy v rámci daného SW
  • Interní porady s klientem
  • Zvolení dalšího postupu ve věci, uzavírání dohod o splátkách s odkládací podmínkou včetně ztráty výhody splátek, vždy po dohodě s klientem a jeho mandátem
  • Sepis elektronického platebního rozkazu
  • Sepis žaloby a zastupování klienta před soudem
  • Sepis návrhu na exekuci a zastupování klienta v rámci exekučního řízení
  • Pravidelný report klientovi o stavu věci

Odměna je vždy dohodnuta s klientem adhoc dle rozsahu předaných kauz, typu předaných kauz a požadavků klienta.