GDPR- ochrana osobních údajů

Naše kancelář se specializuje na právní problematiku ochrany osobních údajů, která se týká téměř každého –  podnikatelů, obchodních společností, příspěvkových organizací jako jsou školy a školky, samozřejmě fyzických osob jako subjektů údajů atd. 

V rámci poskytování právních služeb v této oblasti se zaměřujeme zejména na 

  • Kompletní nastavení systému ochrany osobních údajů, které je spojeno nejen se znalostí fungování klienta, ale také s právním auditem dosud uzavřených smluv s třetími osobami
  • V rámci poskytování právní služby doporučíme případně uzavření dodatků smluv s třetími osobami, poskytneme právní poradenství v oblasti vztahu správce–správce či správce–zpracovatel a připravíme veškerou smluvní dokumentaci 
  • Připravíme veškerou dokumentaci – jak interní, tak určenou veřejnosti (subjektům údajů) k plnění informačních povinností správce 
  • Doporučíme nevhodnější řešení webových stránek v souvislosti s GDPR, zákonem o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy v této oblasti a připravíme veškeré potřebné podklady
  • Připravíme při znalosti fungování klienta příslušné směrnice včetně směrnic v oblasti vhodných technických a organizačních opatření a bezpečnostních směrnic
  • Proškolíme klienta a jeho zaměstnance
  • Připravíme kvalifikované souhlasy v případech, kdy nebude možné využít jiný právní důvod zákonnosti zpracování osobních údajů
  • Kdykoliv poskytneme právní poradenství v situaci, kdy si klient nebude vědět rady