Obchodní právo a právo obchodních korporací

Naše kancelář se více jak 20 let věnuje právu obchodních korporací, a to jak statutárním záležitostem, tak věcem souvisejícím s podnikáním daného klienta napříč právním spektrem. V tomto smyslu poskytujeme dle požadavků klienta zejména: 

  • každodenního poradenství spojené s vnitřním (zejména viz sekce pracovní právo) a vnějším fungováním společnosti (smlouvy, jednání s příslušnými orgány) 
  • kompletní právní asistence při statutárních  a dalších personálních změnách ve společnosti od zajištění a přípravy veškerých nezbytných kroků a dokumentů  až po zápis do obchodního či jiného rejstříku. V této věci naše kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří JUDr. Ing. Vandy Pirkové
  • poradenství v oblasti přípravy a sepisování jednotlivých smluv, účast při obchodních jednání klienta
  • právní audity již uzavřených smluv zejména v případě zájmu o koupi závodu/obchodních podílů/akcií
  • revize návrhů smluv a jednání s druhou smluvní stranou
  • kompletní právní servis a poradenství v oblasti nákupu a prodeje společností
  • kompletní právní servisu v případě přeměny formy cenných papírů 
  • kompletní právní servis v oblasti náhrady škody/újmy a vymáhání pohledávek 
  • poradenství v oblasti zajišťovacích instrumentů