Pracovní právo

Pro své klienty naše kancelář poskytuje právní služby, a to jak pro osoby fyzické – zaměstnance tak pro osoby právnické a fyzické jako zaměstnavatele. Po podrobném seznámení se s klientem, jeho požadavky a jeho problémy naše právní služby zahrnují zejména poradenství a zastupování v následujících oblastech 

 

  • příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele
  • sepis jednotlivých pracovněprávních smluv a dokumentů
  • zastupování a právní pomoc v případech kontrol Státního úřadu inspekce práce, resp. některého z oblastních inspektorátů práce 
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • problematika ukončení pracovního poměru či jeho změna
  • oblast cestovních a dalších náhrad
  • odpovědnost za škodu jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance, a to včetně zastupování při jejím vymáhání
  • právní poradenství v oblasti pracovní doby a režimů práce
  • zaměstnávání zvláštních skupin zaměstnanců a jejich nároky
  • oblast dovolených
  • převedení na jinou práci
  • překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele
  • právní pomoc v oblasti GDPR 
  • oblast odměňování